Organizator

DANE ADRESOWE:

Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych
ul. Podkowy 40, 04-937 Warszawa
REGON: 470796911
NIP: 725-00-32-878

DANE KONTAKTOWE:

edukino@edukino.pl

DYREKTOR FESTIWALU

Józef Chwedorowicz

Józef Chwedorowicz

Dyrektor festiwalu

Doktor psychologii, autor wielu artykułów naukowych i publikacji książkowych, licznych wystąpień na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wykładowca psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Muzycznej w Łodzi i Warszawie, Wyższej Szkole Menedżerskiej i Collegium Humanum.

Prezes Fundacji Innowacji Społeczno-Kulturalnych, twórca i koordynator pond 50 projektów kulturalnych i artystycznych. Za prace na polu animacji kulturalnej był dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wieloletni dyrektor Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO. Producent filmów edukacyjnych nowej generacji wykorzystywanych w projektach edukacyjnych i wychowawczych.

Realizator projektów edukacyjnych wykorzystujących film do rozwijania kompetencji historycznych i kulturalnych oraz w promocji zdrowego stylu życia.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych działa od 2005 r. W KRS została zarejestrowana w dniu 11 maja 2005 r. Głównymi obszarami działalności fundacji jest kultura i edukacja.

Fundacja:

 • Wypracowuje i inicjuje nowatorskie wzorcowe rozwiązania społeczno-ekonomiczne i kulturalne, mając w dalszej perspektywie ich szerokie upowszechnianie.
 • Wypracowuje i testuje nowatorskie rozwiązania dla rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 • Wspiera kształcenie młodzieży i dorosłych w kierunku większej innowacyjności, kreatywności i umiejętności współpracy.

Fundacja realizuje projekty edukacyjne i społeczno-kulturalne, najczęściej w oparciu o dotacje instytucji państwowych i samorządowych.

Największe, cykliczne projekty samodzielnie zrealizowane przez Fundację Innowacji Społeczno-Kulturalnych w ostatnim dziesięcioleciu to:

Festiwal Filmów Edukacyjnych „EDUKINO”

Projekt realizowany jest od 2011 r. do chwili obecnej. Celem projektu jest promocja filmu
 jako skutecznego narzędzia w edukacji oraz selekcja i promocja najlepszych krótkich filmów
 łączących walory edukacyjne z walorami artystycznymi. W pierwszych latach festiwal był
 realizowany w oparciu o dotację Biura Edukacji Miasta St. Warszawy, a od kilku lat przy
 wsparciu MKiDN. 
 Od dwóch lat festiwal ma charakter międzynarodowy. Festiwal 
 poszerza perspektywy odbiorców i pomaga im poznawać świat i ludzi tak, by 
 zjawiska, wyzwania i problemy, z którymi zmaga się człowiek w różnych miejscach 
 na świecie, stały się im bliższe i bardziej zrozumiałe.

Główną nagrodą festiwalu jest Złoty Kopernik przyznawany kategoriach zależnych od tematu festiwalu. Laureaci festiwalu o zasięgu krajowym zwykle otrzymują również Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji: www.edukino.pl

Festiwal Art In Architecture

Projekt jest realizowany od czterech lat przy wsparciu MKiDN. Celem festiwalu jest promocja sztuki w architekturze i zachęcanie architektów i architektów wnętrz do aktywnej współpracy z artystami, jak również wpływanie na gusta inwestorów, co powinno zwiększyć liczbę nowych, pięknych, bogatych w sztukę obiektów architektonicznych.

Główną nagrodą festiwalu jest Złoty Leonardo przyznawany w kategoriach: mieszkanie/dom, biuro, przestrzeń publiczna, hotel.

Więcej informacji: www.artinarchitecturefestival.com

Trening Zwycięzców

Projekt ma charakter edukacyjny i treningowy. Zachęca i wdraża młodzież do praktyk, 
które budują charakter, nawyki i umiejętności koniecznie potrzebne by w pełni rozwinąć posiadane talenty i predyspozycje, utrzymać dobrą kondycję i mieć udane życie. Obejmuje szereg testów i badanie efektów działań podejmowanych przez uczestników treningu.

Projekt realizowany był przy wsparciu MEN i Biura Edukacji M. ST. Warszawy w 
 kilkunastu szkołach ponadpodstawowych i podstawowych m. ST. Warszawy i Województwa 
 Mazowieckiego.

Więcej informacji: www.treningzwyciezcow.pl

W ostatnich latach, w oparciu o filmy edukacyjne, fundacja zrealizowała kilkanaście mniejszych projektów, głównie dla młodzieży szkolnej; część z nich w oparciu o dotacje Biura Edukacji Miasta St. Warszawy:

 • Wykorzystanie narracji filmowej w edukacji historycznej – dotacja Biura Edukacji 2018, 2019
 • Rozwijanie kompetencji historycznych z wykorzystaniem filmu edukacyjnego – dotacja Biura Edukacji 2019-20
 • Realizowane były również projekty angażujące młodzież do aktywności filmo-twórczej. Wśród nich:
  • Życie w czasie pandemii – dotacja Narodowego Centrum Kultury, 2020-2021 (młodzież realizowała krótkie filmy pokazujące on-line twórcze działania podejmowane w ich środowisku w odpowiedzi na pojawienie się COVID)

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową.

ZARZĄD FUNDACJI

Obecnie w skład w Zarządu Fundacji Innowacji Społeczno-Kulturalnych wchodzą:

 • dr Józef Chwedorowicz – prezes
 • Józefa Bobrzyk – sekretarz
 • Aleksandra Chwedorowicz

STATUT FUNDACJI