Organizator

Instytucje wspierające

Festiwal Filmów Przeciw Wojnie

Od 24 lutego tuż za naszą granicą, w Ukrainie, toczy się wojna – najbardziej krwawa i okrutna wojna w Europie od czasu II Wojny Światowej. Trwa już tak długo, że zaczynamy się do niej przyzwyczajać. Wydaje się, że przygasa żar sprzeciwu, jaki na początku wywoływało w świecie okrucieństwo najeźdźców. Powtarzalność komunikatów z frontu, dystans, jaki nas dzieli od pola walki, ruin i zgliszcz, ogólnikowe opowieści uchodźców, zamazują ostre kontury wojennej narracji. Coraz częściej w nasze postrzeganie tej wojny wkrada się obojętność i stygną serca… O innych wojnach często nawet nie wiemy… 
Aby zasoby naszego zrozumienia, wyobraźni i współczucia dla ofiar wojny i przemocy nie wyczerpały się, zapraszamy na Festiwal Filmów Przeciw Wojnie.

Tematem festiwalu jest wojna szeroko rozumiana. Chcemy, żeby nasza publiczność zobaczyła ją w całej ostrości i z różnych perspektyw, żeby uświadomiła sobie nie tylko okrucieństwa i konsekwencje wojny między narodami, ale też działania, zjawiska i mechanizmy, które prowadzą do konfliktów i podsycają je, jak również takie, które mogą sprzyjać ich zażegnywaniu. Zarówno w skali międzynarodowej, jak i w skali rodziny czy społeczności. Obok wojen, które niosą krew i pożogę, bohaterami festiwalu będą „wojny” życia codziennego, które toczą się w nas, między nami, pośród nas. W obu kategoriach na twórcę najlepszego filmu czeka festiwalowa statuetka – Złoty Kopernik. Festiwalowa statuetka zostanie przyznana również za najlepszy film dokumentalny. Nagrodę za najlepszy film o wojnie w Ukrainie przyznają sponsorzy.

Uroczyste wręczenie nagród

Nagroda Złotego Kopernika: